Proč bych si měl koupit právě Váš software?

Neznáme žádný jiný automatizovaný obchodní software pro obchodování na Forexu, který je:

  1. nezávislý na historických datech a s tím spojených emocích
  2. transparentní a má možnost individuálního nastavení dle vlastní obchodní strategie
  3. pro nezkušené a pro zaneprázdněné a nabízí jim výběr z již fungujících strategií, jejich nastavení do systému bez nutnosti osobního zásahu

 

V čem je lepší Váš software oproti jiným ochodním systémům?

  • Když chcete uspět na Forexovém trhu proti profesionálům, výborně připravenému soupeři, musíte mít k dispozici neuvěřitelně účinnou zbraň, která v nerovném boji dokáže obstát. A tou zbraní je náš software.
  • Většina programů "AOS", "roboti" nebo "černé skříňky", používají obchodní strategie, které byly vytvořeny na základě minulosti nebo hypotetických výsledků a nemají absolutně nic společného s budoucností na trhu. Navíc tyto strategie jdou zřídka přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a do značné míry slepě věří, že tato strategie bude fungovat v budoucnu podobným způsobem, jako to bylo v minulosti.
  • Náš software je zcela samostatná, plně přizpůsobitelná, soběstačná obchodní platforma, která využívá své vlastní ukazatele, příkazy a matematické algoritmy k vybudování více než 38.000.000 možných spustitelných obchodních příkazů, z nichž všechny jsou 100% transparentní, protože jsou plně nastavitelné uživatelem.

 

Co je to „AOS - Automatický obchodní systém“, „robot“ či „černá skříňka “?

„Obchodní roboti”, „černé skříňky", také se označují „EAs", „Expert Advisors", „AOS", jsou běžně užívané pojmy, které používají jednoduché obchodní strategie. Jsou naprogramovány pomocí jednoduchého počítačového jazyka a musí využívat obchodní platformy, jako je MT4, NinjaTrader atd. Dnes jsou stovky obdobných aplikací, a každá z nich se prohlašuje za svatý grál, ikdyž ve skutečnosti nejsou ničím jiným než kombinací nebo uspořádáním společných technických indikátorů, nastavení určitých nespecifikovaných netransparentních parametrů kódovaných v "černé skříňce”. Tzn., že nikdo jiný než programátor neví, jaké ukazatele a jaké nastavení parametrů se používá. Vše je neprůhledné.

Co je to"obchodní strategie”?

  • Obchodní strategie je soubor obchodních pravidel nebo podmínek, podle nichž se obchody spouští nebo uzavírají. Automatické obchodování pomůže automatizovat provádění těchto obchodů. Automatizovaný obchodní software vám jednoduše pomůže vykonat své obchody, aniž byste museli sedět před počítačem 24 hodin denně. To také eliminuje většinu lidských emocí, které jsou z velké části zodpovědné za mnoho špatných obchodů.
  • Pokud máte mizernou obchodní strategii, žádná automatizace vám nepomůže dosáhnout pozitivních výsledků. Budete i nadále obchodovat špatně i s automatizovaným systémem.
  • K dispozici máme různá nastavení softwaru odstupňovaná dle rizik.

 

Budu umět ovládat a nastavovat Váš software?

Provádíme základní školení, jak funguje náš software a jeho různé strategie. Dále je možné navštěvovat kurzy, které podrobně učí nastavení softwaru a vysvětlují jednotlivé funkce. V rámci kurzů dostávají zájemci funkční návod na nastavení softwaru. Fungování tohoto nastavení mají možnost porovnat se svým nastavením v demo režimu a ujistit se, že se učí a dělají vše správně.

Je možné vidět fungování softwaru v praxi?

Ano, máme k náhledu několik živých účtů, které jsou napojeny na náš software i několik let. Zájemce tak má možnost porovnat různé strategie, které může na svém softwaru a účtu použít.

Kde a jak často probíhá základní školení?

Na základní informační školení, které je zdarma, se můžete přihlásit na našich stránkách. Termíny a místa školení jsou vypisovány podle počtu zájemců v různých lokalitách.

Proč už všichni neobchodují na Forexu pomocí vašeho softwaru?

Jediným možným důvodem je to, že o našem softwaru ještě neví.